Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                               Горещ телефон 078 / 55 12 11

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Длъжност

телефон

етаж

стая №

вътр.

пряк

Кмет 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

244

078/55 10 05

ІІ

35

Зам.кмет "Икономика и финанси"
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

267

078/55 10 08

ІІ

53

Зам.кмет "Инвестиционна политика"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

203

078/55 03 51

ІІ

38

Зам.кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

235

078/55 00 25

ІІ

41

Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

102

078/55 01 31

ІІ

45


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник на отдел

260

 

I

4

гл. експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

247

 

I

13

гл. специалист "Пълномощник кв. "Изток"

247

 

І

13

ст. специалист "Деловодител"

253

 

І

 

гл. експерт "Информационно обслужване" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

251

 

I

2

гл. експерт "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС" 
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

252

 

I

6

гл. специалист "Личен състав"

232

 

ІI

42

гл. специалист "Временна трудова заетост"

232

 

ІI

42

ст. специалист "Охрана на труда и организатор"

232

 

ІI

42

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция и гл. счетоводител

246

078/55 10 12

ІI

33

гл. експерт "Бюджет и финанси"

227

 

І

8

ст. счетоводители

214

 

І

7

ст. счетоводител - касиер

249

 

І

каса 1

ст. счетоводител - касиер

255

 

І

каса 2

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕСГРАОН" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

250

078/55 01 35

І

27

ст. специалист "Административно обслужване"

250

078/55 01 35

І

27

ст. специалисти "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"

250

078/55 01 35

І

28

ст. специалисти "Гражданско състояние"

250

078/55 01 35

І

28

ДИРЕКЦИЯ"ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор и гл. юрисконсулт

206

 

ІІ

32

ст. юрисконсулти

202

 

ІІ

40

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Нач. отдел "Обществени поръчки"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

261

078/55 10 26

І

9

гл. експерт "Обществени поръчки"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

234

 

І

10

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Началник сектор
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

240

078/55 10 13

ІI

34

гл. специалист "Протокол"

240

 

ІІ

34

гл. специалист "Връзки с обществеността" 

240

 

ІІ

34

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководител на звено за вътрешен одит
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 265

 

ІІ

51

вътрешен одитор

 212

 

 ІІ

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" 
пряк тел. 078/ 55 20 42 старши инспектори "Проверки ревизии и контрол"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

101

078/55 10 24

 

 

юрисконсулт

103

078/55 10 21

 

 

ст. инспектор "Проверки, ревизии и контрол"

108

078/ 55 20 42

 

 

ст. специалист "Местни приходи"

106/107/109

078/55 10 21

 

 

ст. "Данъчен инспектор"

106/107

078/55 10 21

 

 

ст. счетоводител

102

078/55 10 21

 

 

ст. счетоводител- касиер приходи

104/105

 078/55 10 21  

 

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

210

 

II

46

ст. специалист "Отдаване под наем на общ. собственост, общ. дружества и предприятия"

211

 

I

24

ст. специалист  "Отдаване под наем на общинската собственост"

229

 

I

17

гл. експерт  "Отдаване под наем на общинската собственост"

229

 

I

17

ст. специалист "Отчуждаване и продажби"

211

 

I

24

гл. експерт "Разпореждане с общинска собственост"

211

 

I

24

ст. специалист "Актуване на общ. собственост и поддържане на архива"

211

 

I

24

гл. експерт "Лесничей"

225

 

II

47

ст. специалист "Горски надзирател"

225

 

II

47

гл. експерт "Земеделие"

225

 

II

47

ст. експерт "Стопански дейности"

229

 

I

17

гл. експерт "Организация на транспорта"

245

 

I

25

гл. експерт "Организация на общ. транспорт"

245

 

I

25

юрисконсулт

202

 

II

40

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И КАДАСТЪР

Главен архитект на Община Кюстендил
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

233

 

II

39

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"

Началник отдел
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

204

 

I

20

гл. експерт "Устройствено планиране"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 204   I 20

ст. експерт "Кадастър и регулация"

238

 

I

21

ст. специалист "Кадастър и регулация"

217

 

I

19

ст.специалист "Поддържане на планове"

238  

I

21

ст. специалист "Устройствено планиране"

239

 

I

23

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

233

  II

39

ст. експерт "Инвестиционно проектиране"

239

 

I

23

гл. експерт "Екология"

239

 

I

23

гл. специалист "Технически архив"

254

 

II

44

ст. специалист "Инвестиционно проектиране"

228

 

II

43

ст. специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"

228

 

II

43

ст. експерт "Зелена система"

239

 

I

23

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

259

 

I

16

гл. експерт "Контрол по строителството"

259

 

I

16

гл. експерт "Контрол по строителството"

245

 

I

25

ст. експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"

239

 

I

23

ст. специалист "Контрол по строителството"

222

 

I

18

ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО"

Началник отдел

241

 

II

36

гл. експерт "Архитектура и строителство"

241

 

ІІ

36

ст.експерт "Електрообзавеждане и електрооборудване"

241

 

ІІ

36

ст. специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"

241

 

ІІ

36

ст. експерт "В и К"

241

 

ІІ

36

ст. експерт "Пътно строителство"

241

 

ІІ

36

ст. експерт "Озеленяване"

241

 

ІІ

36

ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

230

 

II

50

гл. експерт "Планиране и подготовка на проекти"

221

 

II

50

ст. експерт "Подготовка на проекти"

211

 

II

50

мл. експерт "Технически сътрудник и архив"

211

 

II

50

ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

212

 

II

 

гл. експерт "Маркетинг"

212

 

II

 

ст. експерт "Туристическа дейност"

212

 

II

 

ст. експерт "Публична информация"

212

 

II

 

ст. експерт "Туристическа реклама"

212

 

II

 

гл. специалист "Лицензиране и категоризиране"

212

 

II

 

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ" 

Директор на дирекция

208

 078/55 00 26

 II

52

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

 

078/55 00 35

 

 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

 

 

 

 

ст. специалист "Организатор ИО"

243

 

I

12

ст. експерт "Младежки дейности"

258

 

I

22

гл. експерт "Образование"

243

 

I

12

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор на дирекция

248

 

II

48

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

 

078/55 11 30

 

 

ст. експерт "Социални дейности и програми"

 

078/55 11 31

 

 

ст. експерт "Социални дейности"

 

078/55 11 31

   

ст. експерт "Социална политика"

 

078/55 11 31

   
гл. специалист "Социални дейности"   078/55 11 31    

ОТДЕЛ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел

237

 

II

49

ст. експерт "Здравеопазване"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

258

 

I

22

ст. експерт "Жилищна политика"

237

 

II

49

гл. експерт "Жилищна политика"

237

 

II

49

гл. специалист "Общински жилищен фонд"

237

 

II

49

гл. специалист "Жилищна политика"

237

 

II

49

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни