Последни новини

26.07.2016
Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Логопед" -1 бр.- в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
•    Основни задължения: Логопедът осъществява  корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите  за повишаване на възможностите им за комуникация. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения. Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение  на  успешна вербална и невербална комуникация;

Продължава...
 
25.07.2016
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до:
Стефан Боянов Иванов, Елена Любимирова Трайкова, Христо Анастасов Енев, Николина Драганова Горчовска, Малина Костадинова Чоманска, Михаил Савов Харизанов, Бинка Миланова Велинова, Валентина Валентинова Кръстанова, Ивайло Михайлов Николов, Николай Георгиев Велков, Страхил Христов Данчев, здравка Иванова Бумбарска
Съобщения по чл. 32 от ДОПК- 25.07.2016г.
 
25.07.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
20.07.2016
Становище по екологична оценка (EO) N:EO-1-2/2016г. за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кюстендил.

 
18.07.2016

       С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво.
Продължава...
 
15.07.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
15.07.2016
На 11и 12 Юли 2016 г., в с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №29А, КИЦ се проведоха две еднодневни обучения на екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“.
 
13.07.2016
Решение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил може да видите тук

Решение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кюстендил може да видите тук
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2400

© 2016 Община Кюстендил