Начало
20.11.2017

СПРАВКА
ЗА

постъпило предложение по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

    Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения становища и възражения, на 18.10.2017 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове.

     В нормативно определения 30 – дневен срок е постъпило едно предложение за изменение на разработения проект.

 

    С вх. № 94-00-4142/17.11.2017 г. Илиана Атанасова Димитрова – гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий“ 3, вх. А, ап.8, е предложила за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, касаещи чл.35, ал.4 и чл.35 ал.5.
Предложението не касае настоящия Проект, а е направено предложение за изменение на чл.35, ал.4 и чл.35 ал.5 във връзка с чл.38. След изготвяне на становище по направеното предложение от страна на общинска администрация, ще се обсъди възможността то да бъде включено при публикуване на следващ Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните цени и такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.
Няма неприети предложения по горецитирания Проект на наредба за изменение и допълнение.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил