Начало arrow Администрация arrow Декларации по чл.12, т.2
Декларации по чл.12, т.2
04.04.2017
Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия  ДЕКЛ.чл.12.т.2
Кмет на Община Кюстендил Петър Георгиев Паунов  
Зам.кмет "Икономика и финанси" Надя Василева Каратова
Надя Каратова
Зам.кмет "Инвестиционна политика" Росица Добрева Плачкова
 
Зам.кмет "Култура, образование, туризъм, мл.д. и спорт" Светослав Димитров Василев
Светослав Василев
Зам.кмет "Социални услуги, програми и проекти" Радмила Найденова Рангелова- Тодорова
 
Кмет на с. Слокощица
Румен Асенов Калфин  
Кмет на с. Жиленци Камен Василев Златков  
Кмет на с. Жабокрът Десислава Йорданова Стоянова  
Кмет на с. Пиперков чифлик
Стефан Тодоров Котев  
Кмет на с. Ябълково Бисер Бориславов Златков  
Кмет на с. Коняво Даниела Любенова Василева  
Кмет на с. Лозно Пламен Иванов Матуски  
Кмет на с. Соволяно Пламен Василиев Христов  
Кмет на с. Багренци Иван Георгиев Гергов  
Кмет на с. Граница Лъчезар Георгиев Гергов  
Кмет на с. Копиловци Людмила Георгиева Пухова  
Кмет на с. Шишковци Климент Димитров Терзийски  
Кмет на с. Драговищица Софка Богданова Плачкова  
Кмет на с. Горна Гращица
Ручен Богомилов Чучков  
Кмет на с. Николичевци Спаска Асенова Методиева  
Кмет на с. Богослов Румен Тончев Веселинов  
Кмет на с. Грамаждано Светлана Венциславова Борисова  
Кмет на с. Ръждавица Стоян Симеонов Ръждавички  
Кмет на с. Вратца Валентин Боянов Точев  
Кмет на с. Таваличево Даниела Йорданова Точева  
Кмет на с. Гърляно Венелин Кръстев Енчев  
Кмет на с. Скриняно Кирил Йорданов Стоименов  
Кмет на с. Гюешево Татяна Симеонова Георгиева  
Кмет на с. Гирчевци Александър Стефанов Йорданов  
Кмет на с. Нови чифлик
Гюла Василиева Малчова  
Кмет на с. Долна Гращица
Екатерина Георгиева Николова  
Кмет на с. Дворище Руска Георгиева Кръстева  
Кмет на с. Берсин Емил Георгиев Емилов  
Кмет на с. Стенско Огнян Драганов Янев  
Кмет на с. Търновлак Благовесна Илиева Николова  
Кмет на с. Радловци Цветанка Василева Кьосева  
Км. наместник на с. Блатец, Леска, Лисец, Дождевица    
Км. наместник на с. Бобешино, Жеравино, Коприва, Црешново
Христина Асенова Илиева  
Км. наместник на с. Бунов
Недялко Несторов Янев  
Км. наместник на с. Горановци и Полетинци
Румен Боянов Алексов  
Км. наместник на с.Горна Брестница
   
Км. наместник на с. Горно Уйно и Долно Уйно
   
Км. наместник на с. Ломница, Гурбановци, Ивановци, Режинци, Чудинци
Кирил Иванов Георгиев  
Км. наместник на с. Долно село, Ръсово, Цървенодол
Ивайло Марков Кръстев  
Км. наместник на с. Каменичка Скакавица
Роза Тончева Велинова  
Км. наместник на с. Катрище Васил Димитров Василиев  
Км. наместник на с. Мазарачево и Кършалево
Красимир Георгиев Тодоров  
Км. наместник на с. Лелинци и Търсино
Венета Василева Тодорова  
Км. наместник на с. Ново село, Савойски, Сажденик и Цървена ябълка
   
Км. наместник на с. Полска Скакавица
Емил Асенов Димитров  
Км. наместник на с. Преколница    
Км. наместник на с. Цървеняно Виолета Димитрова Симеонова  
Км. наместник на с. Раненци Мирослав Райчев Малинов
Мирослав Малинов
Км. наместник на с. Церовица, Кутугерци
   
Км. наместник на с. Шипочано и Гърбино
Андрей Кирилов Милев  
Ръководител на звено за вътрешен одит  Николай Борисов Иванов
Николай Иванов
Вътрешен одитор  Десислава Стефанова Стойкова  
Нач. отдел "КУС и ЧР"  Мирослав Асенов Миланов
Мирослав Миланов
Гл. експерт ОМП  Ивайло Малинов Чалъков
Ивайло Чалъков
Гл. експерт "Подпом. и осигур. работата на ОС"  Аделина Борисова Йорданова
Аделина Василева
Ст. специалист "Деловодител"  Ренета Сателитова Йорданова  
Ст. специалист "Деловодител"  Розалия Йорданова Чобанова
Розалия Чобанова
Ст. специалист "Деловодител"  Соня Фоти Фотева
Соня Фотева
Техн. сътрудник "Секретар"  Ралица Кирилова Таскова  
Гл. експерт "Информ. обслужване"  Лилия Венциславова Станкова  
Техн. сътрудник "Домакин"  Тони Стоянов Веселинов  
Изпълнител "Снабдител"  Светлин Антонов Джонев
Светлин Джонев
Изпълнител "Поддръжка сгради"  Митко Петров Мирков  
Гл. специалист "Личен състав"  Христина Милчова Христова  
Ст. спец. "Охрана труда и организатор"  Десислава Савова Савова  
Гл. специалист "Временна трудова заетост"  Даниела Кирилова Владимирова  
Директор на дирекция ФСДБ  Петър Ненчев Ненчев  
Гл. експерт - зам. главен счетоводител  Светла Кънчева Цолова  
Гл. експерт "Бюджет и финанси"  Маргарита Иванова Апостолова  
Мл. експерт "Бюджет на образованието"
 Илонка Росенова Иванова
Илонка Росенова Иванова
Ст. счетоводител Валентина Георгиева Алексова
Валентина Алексова
Ст. счетоводител  Теменужка Димитрова Горчовска  
Ст. счетоводител  Елеонора Димитрова Главева  
Ст. счетоводител  Станислава Атанасова Борисова  
Ст. счетоводител  Иванка Спиридонова Павлова
Иванка Павлова
Ст. счетоводител  Людмила Димитрова Кашкина  
Ст. счетоводител  Румяна Методиева Владимирова  
Ст. счетоводител  Борислава Емилова Стоименова   
Ст. счетоводител  Живка Димитрова Такова
Живка Такова
Ст. счетоводител -Касиер
 Антоанета Иванова Пенева
Антоанета Пенева
Ст. счетоводител- Касиер
 Ели Малинова Димова
Ели Димова
Нач. отдел "АО и ЕСГРАОН"  Таня Каменова  Атанасова-Здравкова  
Ст. спелиалист "Административно обслужване"  Камелия Георгиева Харалампиева  
Ст. спелиалист "Административно обслужване  Райна Станимирова Велинова  
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Силвия Димитрова Веселинова
Силвия Нанева
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Мариета Иванова Илиева
Мариета Илиева
Ст. специалист "Гражданско състояние"  Мариета Стоянова Андонова  
Ст. специалист "Гражданско състояние"  Елза Виденова Първанова  
Ст. специалист "Гражданско състояние"  Ирена Димитрова Маринкова  
Директор на дирекция "Правни дейности и Главен юрисконсулт"  Албена Райчова Паунова  
Ст. юрисконсулт  Диана Валентинова Велкова  
Юрисконсулт  Ива Иванова Манчева  
Техн. сътрудник "Секретар"  Мая Грозданова Николова  
Нач. отдел "Обществени поръчки"  Десислава Петрова Алайкова
Десислава Алайкова
Гл. екперт "Обществени поръчки"  Ганка Боянова Рублева
Ганка Рублева
Юрисконсулт  Силвия Йорданова Генкова  
Юрисконсулт  Ани Валентинова Шопкина
Ани Шопкина
Нач. сектор "Протокол и връзки с обществеността"  Юлия Тодорова Иванчева  
Гл. специалист "Протокол"  Ангелина Иванова Иванчева  
Гл. специалист "Връзки с обществеността"  Зоя Миткова Александрова  
Нач. отдел "Местни приходи"  Биляна Андреева Станимирова  
Ст. данъчен инспектор  Марияна Стоянова Стоянова  
Ст. данъчен инспектор  Соня Тончева Христова
Соня Христова
Ст. данъчен инспектор  Десислава Симова Помпулска  
 Ст. данъчен инспектор  Цветелина Николова Райчева  
Юристконсулт    
Ст. специалист "Местни приходи"
 Иван Николов Липев  
Ст. специалист "Местни приходи"  Таня Атанасова Матуска  
Ст. специалист "Местни приходи"  Магдалена Любчова Цветкова  
Ст. специалист "Местни приходи"  Светослава Йорданова Бучева  
Ст. специалист "Местни приходи"  Румяна Стефанова Кирилова  
Ст. счетоводители  Крисимира Симеонова Кирилова
Красимира Кирилова
Ст. счетоводители  Мила Борисова Георгиева  
Ст. счетоводители- касиер приходи
 Анелия Александрова Манкина  
Ст. юрисконсулт  Петя Любенова Везенкова
Петя Везенкова
Ст. инспектор "Проверка, ревизия и контрол"
 Емилия Живкова Цветкова  
Ст. инспектор "Проверка, ревизия и контрол"  Людмила Димитрова Яначкова
Людмила Яначкова
Ст. инспектор "Проверка, ревизия и контрол"  Станислава Емилова Николова  
Директор на Дирекция "Икономически дейности"  Аделина Лазарова Йовева  
Гл. експерт "Разпореждане с Общ. собственост"  Капка Павлова Йорданова
Капка Йорданова
Гл. експерт "Отдаване под наем на общ. собственост"  Галя Викторова Милушева
Галя Вангелова
Ст. специалист "Отдаване под наем на общ. собственост"  Ваня Милчова Михайлова  
Ст. специалист "Отчуждаване и продажби"  Гергана Стефанова Аначкова
Гергана Аначкова
Ст. специалист "Актуване на общ. собственост"  Елвира Боянова Цонева
Елвира Цонева
Гл. експерт "Лесничей"  Анелия Пенчова Алексова  
Ст. специалист "Отдаване под наем ОбС и ОД и ОП"  Кристина Руменова Петрова
Кристина Петрова
Ст. специалист "Горски надзирател"  Румен Тончев Апостолов   
Ст. специалист "Горски надзирател"  Андрей Благоев Търговски  
Ст. специалист "Горски надзирател" Николай Антонов Николов
Николай Антонов Николов
Гл. експерт "Земеделие"  Екатерина Антонова Златанова
Екатерина Златанова
Ст. експерт "Стопански дейности"  Никифор Драгомиров Керелезов  
Гл. специалист "Стопански дейности"  Теодор Василев Георгиев  
Гл. експерт "Организация на транспорта"  Георги Йорданов Борисов
Георги Борисов
Гл. експерт "Организация на общ. транспорт"  Мирослава Георгиева Гаврилова  
Гл. експерт "Организация на общ. транспорт" Мария Тодорова Семерджиева
Мария Тодорова Семерджиева
Гл. архитект Стояна Александрова Чавдарова  
Ст. юрисконсулт Марина Димитрова Цекова - Христова  
Нач. отдел "Кадастър, регулация и УП"  Йордан Траянов Тасев  
Гл. експерт "Устройствено планиране"  Венцеслав Стоянов Кръстев  
Ст. експерт "Кадастър и регулация" Иво Василов Иванов  
Ст. специалист "Поддържане на планове" Росица Добринова Спасова  
Ст. специалист "Кадастър и регулация" Сашка Стоилова Струканска"  
Ст. специалист "Устройствено планиране"  Екатерина Борисова Тодорова
Екатерина Тодорова
Ст. специалист "Устройствено планиране"  Елена Георгиева Стоянова
Елена Стоянова
Нач. отдел "Инвест. проектиране и разрешаване на строителството"  Надежда Пенчева Таринска  
Ст. експерт "Инвест. проектиране"  Велизар Илиев Иванов  
Гл. експерт "Екология"  Ирина Филипова Велкова
Ирина Велкова
Гл. специалист "Тех. архив"  Валентина Зафирова Бояджиева  
Ст. специалист "Тех. секретар"  Росица Боянова Цветкова  
Ст. специалист "Инвест. проектиране"  Елка Кирилова Златкова
Елка Симеонова
Ст. експерт "Зелена система" Андрей Владимиров Димитров  
Нач. отдел "Контрол по строителството"  Евгения Георгиева Петрова
Евгения Петрова
Гл. експерт "Контрол по строителството"  Йордан Симеонов Трайков
Йордан Трайков
Гл. експерт "Контрол по строителството"  Ели Георгиева Карамфилова  
Ст. специалист "Контрол по строителството" Райна Методиева Спасова
Райна Спасова
Ст. специалист "Контрол по строителството"  Антоанета Димитрова Йорданова
Антоанета Йорданова
Ст. специалист "Контрол по строителството"  Теменужка Василиева Методиева
Теменужка Методиева
Ст. специалист "Контрол по строителството"  Юлияна Димитрова Стоименова
Юлияна Стоименова
Нач. отдел "Капиталово строителство"  Илиян Митков Фусков
Илиян Фусков
Гл. експерт "Архитектура и строителство"  Емил Димитров Кирилов  
Гл. експерт "Архитектура и строителство"  Румяна Ангелова Стоянова
Румяна Стоянова
Ст. експерт "В и К" Милена Евтимова Христова  
Ст. експерт "Пътно строителство"  Кирил Стефанов Арнаудов"  
Ст. експерт "Озеленяване" Мария Стойнева Георгиева
Мария Ст. Георгиева
Ст. специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности" Димитринка Цветанова Кръстева
Димитринка Кръстева
Директор на Дирекция "Култура, образование, мл. дейности и спорт"  Нели Любенова Петкова  
Началник отдел "Култура и дух. развитие"  Димитринка Иванова Укалска  
Ст. специалист "Координатор"  Емануела Емилова Дюлгерска - Миланова  
Ст. специалист "Координатор"  Слава Йорданова Соколова  
Ст. специалист "Координатор" Ралица Въчкова Стойчева  
Ст. специалист "Координатор"  Любляна Красимирова Начева  
Ст. специалист "Координатор"  Адела Георгиева Харалампиева  
Ст. специалист "Координатор"  Изабел Иванова Радойчева  
Ст. специалист "Организатор ИО" Татяна Георгиева Станкова
Татяна Станкова
Ст. експерт "Технолог"
Анастасия Тодорова Бояджиева  
Ст. експерт "Мл. дейности" Стоян Иванов Стоянов  
Ст. експерт "Спорт" Офелия Василиева Димова
Офелия Димова
Гл. експерт "Маркетинг"  Ива Владимирова Брусарска  
Ст. експерт "Туристическа дейност"  Десислава Богомилова Пилитова  
Ст. експерт "Публична информация" Десислава Симеонова Петрова  
Ст. специалист "Лицензиране и категиризиране"
 Стоян Любомиров Дертлийски  
Нач. отдел "Планиране и подготовка на проекти" Мила Сашкова Иванова  
Гл. експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Лила Кръстева Бояджиева  
Гл. експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Детелина Ивайлова Омерска
Детелина Омерска
Ст. експерт "Подготовка на проекти"  Елиза Красимирова Мандалска  
Ст. експерт "Подготовка на проекти"  Десислава Валентинова Любенова  
Мл. експерт "Тех. сътрудник и архив"  Венцислав Детелинов Георгиев
Венцислав Георгиев
Директор Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"  Росица Йорданова Васева  
Ст. експерт "Социални дейности"  Ивона Стойчева Кирилова  
Ст. експерт "Социални дейности"  Емилия Иванова Иванова  
Ст. експерт "Социални дейности"  Росица Милчева Амзова - Божкова  
Гл. специалист "Социални дейности" Анна Пламенова Стойнева
Анна Пламенова Стойнева
Нач. отдел "Здравеопазване и жилищна политика"  Васил Борисов Велинов  
Гл. експерт "Жилищна политика"  Галя Здравкова Вангелова
Галя Вангелова
Ст. експерт "Жилищна политика"  Радостина Янкова Георгиева
Радостина Георгиева
Ст. експерт "Здравеопазване"  Любка Спасова Георгиева
Любка Караджова
Ст. експерт "Младежки дейности" Стоян Иванов Стоянов
Стоян Иванов Стоянов

 

© 2017 Община Кюстендил