Начало arrow Администрация arrow Декларации по чл.12, т.2
Декларации по чл.12, т.2
04.04.2017
Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия  ДЕКЛ.чл.12.т.2
Кмет на Община Кюстендил Петър Паунов
Петър Паунов
Зам.кмет "Икономика и финанси" Надя Каратова
Надя Каратова
Зам.кмет "Инвестиционна политика" Росица Плачкова
 
Росица Плачкова
Зам.кмет "Култура, образование, туризъм, мл.д. и спорт" Светослав Василев
Светослав Василев
Зам.кмет "Социални услуги, програми и проекти" Радмила Рангелова- Тодорова
 
Радмила Рангелова- Тодорова
Кмет на с. Слокощица
Румен Калфин  
Румен Калфин
Кмет на с. Жиленци Камен Златков  
Камен Златков
Кмет на с. Жабокрът Десислава Стоянова  
Десислава Стоянова
Кмет на с. Пиперков чифлик
Стефан Котев  
Стефан Котев
Кмет на с. Ябълково Бисер Златков  
Бисер Златков
Кмет на с. Коняво Даниела Божилова  
Даниела Божилова
Кмет на с. Лозно Пламен Матуски  
Пламен Матуски
Кмет на с. Соволяно Пламен Илиев  
Пламен Илиев
Кмет на с. Багренци Иван Христов  
Иван Христов
Кмет на с. Граница Лъчезар Гергов  
Лъчезар Гергов
Кмет на с. Копиловци Людмила Пухова  
Людмила Пухова
Кмет на с. Шишковци Климент Терзийски  
Климент Терзийски
Кмет на с. Драговищица Софка Плачкова  
Софка Плачкова
Кмет на с. Горна Гращица
Румен Чучков  
Румен Чучкув
Кмет на с. Николичевци Спаска Методиева  
Спаска Методиева
Кмет на с. Богослов Румен Веселинов  
Румен Веселинов
Кмет на с. Грамаждано Светлана Борисова  
Светлана Борисова
Кмет на с. Ръждавица Стоян Ръждавички  
Стоян Ръждавички
Кмет на с. Вратца Валентин Точев  
Валентин Точев
Кмет на с. Таваличево Даниела Точева  
Даниела Точева
Кмет на с. Гърляно Венелин Енчев  
Венелин Енчев
Кмет на с. Скриняно Кирил Стоименов  
Кирил Йорданов
Кмет на с. Гюешево Татяна Георгиева  
Татяна Георгиева
Кмет на с. Гирчевци Александър Йорданов  
Александър Йорданов
Кмет на с. Нови чифлик
Гюла Малчова  
Гюла Малчова
Кмет на с. Долна Гращица
Екатерина Николова  
Екатерина Николова
Кмет на с. Дворище Руска Кръстева  
Руска Кръстева
Кмет на с. Берсин Емил Емилов  
Кмет на с. Стенско Огнян Янев  
Огнян Янев
Кмет на с. Търновлак Благовесна Николова  
Благовесна Николова
Кмет на с. Радловци Цветанка Кьосева  
Цветанка Кьосева
Км. наместник на с. Блатец, Леска, Лисец, Дождевица    
Км. наместник на с. Бобешино, Жеравино, Коприва, Црешново
Христина Илиева  
Христина Илиева
Км. наместник на с. Бунов
Недялко Янев  
Км. наместник на с. Горановци и Полетинци
Румен Алексов  
Румен Алексов
Км. наместник на с.Горна Брестница
   
Км. наместник на с. Горно Уйно и Долно Уйно
   
Км. наместник на с. Ломница, Гурбановци, Ивановци, Режинци, Чудинци
Кирил Георгиев  
Кирил Георгиев
Км. наместник на с. Долно село, Ръсово, Цървенодол
Ивайло Кръстев  
Ивайло Кръстев
Км. наместник на с. Каменичка Скакавица
Роза Велинова  
Км. наместник на с. Катрище Васил Василиев  
Васил Василиев
Км. наместник на с. Мазарачево и Кършалево
Красимир Тодоров  
Красимир Тодоров
Км. наместник на с. Лелинци и Търсино
Венета Тодорова  
Венета Тодорова
Км. наместник на с. Ново село, Савойски, Сажденик и Цървена ябълка
   
Км. наместник на с. Полска Скакавица
Емил Димитров  
Емил Димитров
Км. наместник на с. Преколница    
Км. наместник на с. Цървеняно Виолета Симеонова  
Виолета Симеонова
Км. наместник на с. Раненци Мирослав Малинов
Мирослав Малинов
Км. наместник на с. Церовица, Кутугерци
   
Км. наместник на с. Шипочано и Гърбино
Андрей Милев  
Андрей Милев
Ръководител на звено за вътрешен одит  Николай Иванов
Николай Иванов
Вътрешен одитор  Десислава Стойкова  
Десислава Стойкова
Нач. отдел "КУС и ЧР"  Мирослав Миланов
Мирослав Миланов
Гл. експерт ОМП  Ивайло Чалъков
Ивайло Чалъков
Гл. експерт "Подпом. и осигур. работата на ОС"  Аделина Йорданова
Аделина Василева
Ст. специалист "Деловодител"  Ренета Йорданова  
Ренета Йорданова
Ст. специалист "Деловодител"  Розалия Чобанова
Розалия Чобанова
Ст. специалист "Деловодител"  Соня Владимирова
Соня Фотева
Техн. сътрудник "Секретар"  Ралица Тасева  
Ралица Тассева
Гл. експерт "Информ. обслужване"  Лилия Станкова  
Лилия Станкова
Гл. експерт "Информ. обслужване" Мирослава Гаврилова  
Мирослава Гаврилова
Техн. сътрудник "Домакин"  Тони Веселинов  
Тони Веселинов
Изпълнител "Снабдител"  Светлин Джонев
Светлин Джонев
Изпълнител "Поддръжка сгради"  Митко Мирков  
Митко Мирков
Гл. специалист "Личен състав"  Христина Христова  
Христина Христова
Ст. спец. "Охрана труда и организатор"  Десислава Савова  
Десислава Савова
Гл. специалист "Временна трудова заетост"  Даниела Владимирова  
Даниела Владимирова
Директор на дирекция ФСДБ  Петър Ненчев  
Петър Ненчев
Гл. експерт - зам. главен счетоводител  Светла Цолова  
Светла Цолова
Гл. експерт "Бюджет и финанси"  Маргарита Апостолова  
Магарита Апостолова
Мл. експерт "Бюджет на образованието"
 Илонка Иванова
Илонка Иванова
Ст. счетоводител Валентина Алексова
Валентина Алексова
Ст. счетоводител  Теменужка Горчовска  
Теменужка Горчовска
Ст. счетоводител  Елеонора Главева  
Елеонора Янева
Ст. счетоводител  Станислава Борисова  
Станислава Борисова
Ст. счетоводител  Иванка Павлова
Иванка Павлова
Ст. счетоводител  Людмила Кашкина  
Людмила Кашкина
Ст. счетоводител  Румяна Владимирова  
Румяна Владимирова
Ст. счетоводител  Борислава Стоименова   
Борислава Стоименова
Ст. счетоводител  Живка Такова
Живка Такова
Ст. счетоводител -Касиер
 Антоанета Пенева
Антоанета Пенева
Ст. счетоводител- Касиер
 Ели Димова
Ели Димова
Нач. отдел "АО и ЕСГРАОН"  Таня Атанасова-Здравкова  
Таня Атанасова - Здравкова
Ст. спелиалист "Административно обслужване"  Камелия Харалампиева  
Камелия Харалампиева
Ст. спелиалист "Административно обслужване  Райна Велинова  
Райна Велинова
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Силвия Веселинова
Силвия Нанева
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Мариета Илиева
Мариета Илиева
Ст. специалист "Гражданско състояние"  Мариета Андонова  
Мариета Андонова
Ст. специалист "Гражданско състояние"  Елза Първанова  
Елза Първанова
Ст. специалист "Гражданско състояние"  Ирена Маринкова  
Ирена Маринкова
Директор на дирекция "Правни дейности и Главен юрисконсулт"  Албена Паунова  
Ст. юрисконсулт  Диана Велкова  
Диана Велкова
Юрисконсулт  Ива Манчева  
Ива Манчева
Техн. сътрудник "Секретар"  Мая Николова  
Мая Николова
Нач. отдел "Обществени поръчки"  Десислава Алайкова
Десислава Алайкова
Гл. екперт "Обществени поръчки"  Ганка Рублева
Ганка Рублева
Юрисконсулт  Силвия Генкова  
Силвия Генкова
Юрисконсулт  Ани Шопкина
Ани Шопкина
Нач. сектор "Протокол и връзки с обществеността"  Юлия Иванчева  
Юлия Драганова
Гл. специалист "Протокол"  Ангелина Иванчева  
Ангелина Иванчева
Гл. специалист "Връзки с обществеността"  Зоя Александрова  
Зоя Александрова
Нач. отдел "Местни приходи"  Биляна Станимирова  
Биляна Станимирова
Ст. данъчен инспектор  Марияна Стоянова  
Марияна Стоянова
Ст. данъчен инспектор  Соня Христова
Соня Христова
Ст. данъчен инспектор  Десислава Помпулска  
Десислава Помпулска
 Ст. данъчен инспектор  Цветелина Райчева  
Цветелина Райчева
Юристконсулт  Мартин Скрипкин  
Мартин Скрипкин
Ст. специалист "Местни приходи"
 Иван Липев  
Ст. специалист "Местни приходи"  Таня Матуска  
Таня Матуска
Ст. специалист "Местни приходи"  Магдалена Цветкова  
Магделена Цветкова
Ст. специалист "Местни приходи"  Светослава Бучева  
Светослава Бучева
Ст. специалист "Местни приходи"  Румяна Кирилова  
Румяна Кирилова
Ст. счетоводители  Крисимира Кирилова
Красимира Кирилова
Ст. счетоводители  Мила Георгиева  
Мила Георгиева
Ст. счетоводители- касиер приходи
Маряна Павлова  
Маряна Павлова
Ст. юрисконсулт  Петя Везенкова
Петя Везенкова
Ст. инспектор "Проверка, ревизия и контрол"
 Емилия Цветкова  
Емилия Цветкова
Ст. инспектор "Проверка, ревизия и контрол"  Людмила Яначкова
Людмила Яначкова
Ст. инспектор "Проверка, ревизия и контрол"  Станислава Стоименова  
Станислава Стоименова
Директор на Дирекция "Икономически дейности"  Аделина Йовева  
Аделина Йовева
Гл. експерт "Разпореждане с Общ. собственост"  Капка Йорданова
Капка Йорданова
Гл. експерт "Отдаване под наем на общ. собственост"  Галя Милушева  
Галя Милушева
Ст. специалист "Отдаване под наем на общ. собственост"  Ваня Михайлова  
Ваня Михайлова
Ст. специалист "Отчуждаване и продажби"  Гергана Аначкова
Гергана Аначкова
Ст. специалист "Актуване на общ. собственост"  Елвира Цонева
Елвира Цонева
Гл. експерт "Лесничей"  Анелия Алексова  
Анелия Алексова
Ст. специалист "Отдаване под наем ОбС и ОД и ОП"  Кристина Петрова
Кристина Петрова
Ст. специалист "Горски надзирател"  Румен Апостолов   
Румен Апостолов
Ст. специалист "Горски надзирател" Николай Николов
Николай Николов
Гл. експерт "Земеделие"  Екатерина Златанова
Екатерина Златанова
Ст. експерт "Стопански дейности"  Никифор Керелезов  
Никифор Керелезов
Гл. специалист "Стопански дейности"  Теодор Георгиев  
Теодор Георгиев
Гл. експерт "Организация на транспорта"  Георги Борисов
Георги Борисов
Гл. експерт "Организация на общ. транспорт" Мария Семерджиева
Мария Семерджиева
Гл. архитект Стояна Чавдарова  
Стояна Чавдарова
Ст. юрисконсулт Марина Цекова - Христова  
Марина Цекова - Христова
Нач. отдел "Кадастър, регулация и УП"  Йордан Тасев  
Йордан Тасев
Гл. експерт "Устройствено планиране"  Венцеслав Кръстев  
Венцеслав Кръстев
Ст. експерт "Кадастър и регулация" Иво Иванов  
Иво Иванов
Ст. специалист "Поддържане на планове" Росица Спасова  
Росица Спасова
Ст. специалист "Кадастър и регулация" Сашка Струканска"  
Сашка Струканска
Ст. специалист "Устройствено планиране"  Екатерина Тодорова
Екатерина Тодорова
Ст. специалист "Устройствено планиране"  Елена Стоянова
Елена Стоянова
Нач. отдел "Инвест. проектиране и разрешаване на строителството"  Надежда Таринска  
Надежда Таринска
Ст. експерт "Инвест. проектиране"  Велизар Иванов  
Велизар Иванов
Гл. експерт "Екология"  Ирина Велкова
Ирина Велкова
Гл. специалист "Тех. архив"  Валентина Бояджиева  
Валентина Бояджиева
Ст. специалист "Тех. секретар"  Росица Цветкова  
Росица Цветкова
Ст. специалист "Инвест. проектиране"  Елка Златкова
Елка Симеонова
Ст. експерт "Зелена система" Андрей Димитров  
Андрей Димитров
Нач. отдел "Контрол по строителството"  Евгения Петрова
Евгения Петрова
Гл. експерт "Контрол по строителството"  Йордан Трайков
Йордан Трайков
Гл. експерт "Контрол по строителството"  Ели Карамфилова  
Ели Карамфилова
Ст. специалист "Контрол по строителството" Райна Спасова
Райна Спасова
Ст. специалист "Контрол по строителството"  Антоанета Йорданова
Антоанета Йорданова
Ст. специалист "Контрол по строителството"  Теменужка Методиева
Теменужка Методиева
Ст. специалист "Контрол по строителството"  Юлияна Стоименова
Юлияна Стоименова
Нач. отдел "Капиталово строителство"  Илиян Фусков
Илиян Фусков
Гл. експерт "Архитектура и строителство"  Емил Кирилов  
Емил Кирилов
Гл. експерт "Архитектура и строителство"  Румяна Стоянова
Румяна Стоянова
Ст. експерт "В и К" Милена Христова  
Милена Христова
Ст. експерт "Пътно строителство"  Кирил Арнаудов"  
Кирил Арнаудов
Ст. експерт "Озеленяване" Мария Георгиева
Мария Ст. Георгиева
Ст. специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности" Димитринка Кръстева
Димитринка Кръстева
Директор на Дирекция "Култура, образование, мл. дейности и спорт"  Нели Петкова  
Нели Петкова
Началник отдел "Култура и дух. развитие"  Димитринка Укалска  
Димитринка Укалска
Ст. специалист "Координатор"  Емануела Дюлгерска - Миланова  
Ст. специалист "Координатор"  Слава Соколова  
Слава Соколова
Ст. специалист "Координатор" Ралица Стойчева  
Ралица Стойчева
Ст. специалист "Координатор"  Любляна Начева  
Любляна Начева
Ст. специалист "Координатор"  Адела Харалампиева  
Адела Харалампиева
Ст. специалист "Координатор"  Изабел Радойчева  
Изабел Радойчева
Ст. специалист "Организатор ИО" Татяна Станкова
Татяна Станкова
Ст. експерт "Технолог"
Анастасия Бояджиева  
Анастасия Бояджиева
Ст. експерт "Мл. дейности" Стоян Стоянов  
Стоян Иванов Стоянов
Ст. експерт "Спорт"    
Гл. експерт "Маркетинг"  Ива Брусарска  
Ива Брусарска
Ст. експерт "Туристическа дейност"  Десислава Пилитова  
Десислава Пилитова
Ст. експерт "Публична информация" Десислава Петрова  
Десислава Петрова
Ст. специалист "Лицензиране и категиризиране"
 Стоян Дертлийски  
Стоян Дертлийски
Нач. отдел "Планиране и подготовка на проекти" Мила Иванова  
Мила Иванова
Гл. експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Лила Бояджиева  
Лила Бояджиева
Гл. експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Детелина Омерска
Детелина Омерска
Ст. експерт "Подготовка на проекти"  Елиза Мандалска  
Елиза Мандалска
Ст. експерт "Подготовка на проекти"  Десислава Любенова  
Десислава Любенова
Мл. експерт "Тех. сътрудник и архив"  Венцислав Георгиев
Венцислав Георгиев
Директор Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"  Радостина Васева  
Радостина Васева
Ст. експерт "Социални дейности"  Ивона Кирилова  
Ивона Кирилова
Ст. експерт "Социални дейности"  Емилия Иванова  
Емилия Иванова
Ст. експерт "Социални дейности"  Росица Амзова - Божкова  
Росица Амзова - Божкова
Гл. специалист "Социални дейности" Анна Стойнева
Анна Стойнева
Нач. отдел "Здравеопазване и жилищна политика"  Васил Велинов  
Васил Велинов
Гл. специалист "Жилищна политика" Мартин Тасков
Мартин Тасков
 
Гл. експерт "Жилищна политика"  Галя Вангелова
Галя Вангелова
 
Ст. експерт "Жилищна политика"  Радостина Георгиева
Радостина Георгиева
Ст. експерт "Здравеопазване"  Любка Караджова
Любка Караджова

 

© 2017 Община Кюстендил