Регистри
31.03.2017
Публичните регистри по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията на издадените актове от административните органите към Община Кюстендил на
•    актове за изработване на устройствени планове
•    актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им
•    издадените разрешения за строеж
•    въведените в експлоатация строежи,
са достъпни на http://opendata.government.bg/organization/obshtina-kiustendil
 

© 2017 Община Кюстендил