Начало
23.03.2017

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ХОРАТА И ЕВРОПА”

В периода 10 март - 20 май 2017г. мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда национална инициатива на тема: „Заедно за Европа”, която е по повод отбелязване на три значими годишнини:
-60 години Европейски социален фонд (EСФ);
-10 години от присъединяването на България към ЕС;
-6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в Р.България
Във връзка с отбелязване на тези годишнини ОИЦ – Кюстендил инициира поредица от събития, сред които конкурс за детска рисунка на тема „Хората и Европа”. Конкурсът за детска рисунка е част от събитията посветени на 60 годишнината на ЕСФ.

ЕСФ е основният инструмент на Европа за инвестиции в човешкия капитал  - работници, млади хора, лица, търсещи работа. Целите на ЕСФ за периода 2014-2020 г. са:
насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;
насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;
инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот;
повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация.

Целта на конкурса е да се популяризират възможностите на ЕСФ, основен инструмент на ЕС инвестиращ в хората,  като провокира въображението и креативността на децата за това, как те си представят живота на хора в Европа в бъдеще, какво трябва де се промени, така че Европа да се превърне в едно по-добро място за живеене.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да  участват деца на възраст от  6 до 13 години, разпредени в две възрастови групи:
І група – от 6 до 10 години;
ІІ група – от 11 до 13 години.

ИЗИСКВАНИЯ
 
Всеки участник може да участва с една рисунка. Няма специални изисквания относно техниката на рисуване, формат на рисунката. Единственото условие за участие, освен възрастовата група, е темата на рисунките: Хората и Европа.
На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат посочени следните данни:
-име, презиме и фамилия;
-възраст;
-населено място, детско заведение или училище;
-телефон за контакти.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

В срок до 2 май 2017 г. рисунките се представят на място в офиса на Областен информационен център – Кюстендил или се изпращат по пощата на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18, Областен информационен център – Кюстендил.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1.Креативност и оригиналност на идеята;
2.Съответствие с темата на конкурса: „Хората и Европа”.

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ

Оценяването ще бъде направено от тричленно жури. Ще бъде определена по една рисунка на първо, второ и трето място в двете възрастови групи. Отличените участници ще получат комплекти за рисуване, а всички участващи деца – рекламни материали от ОИЦ – Кюстендил. Отличените участници ще бъдат обявени на 9 май. На този ден ОИЦ – Кюстендил ще организира открита приемна в градинката пред Община Кюстендил, където на стелажи ще бъдат представени отличените рисунки.
Допълнителна информация може да получите на: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , 0876 172 766, 0876 172 788, 078 52 02 12.


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА
 „БЪЛГАРИЯ В ЕС: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”

ТЕМА

Областен информационен център – Кюстендил организира конкурс за есе на тема: „България в ЕС: 10 години по-късно”.  Конкурсът се организира по повод 10 години от присъединяването на България към ЕС.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат лица, навършили 14 години, които биха желали за изразят своето становище по отношение на членство на България в ЕС.

ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник може да участва с едно есе. От авторите се очаква да споделят своето мнение за 10 годишното членство на България в ЕС и за мястото и ролята на страната ни в бъдеще.
Есето трябва да съдържа максимум 1500 думи и да е авторско. Заедно с есето, участниците трябва да попълнят и изпратят формуляр за участие.

КРАЕН СРОК

Крайният срок за  изпращане на есетата e 09 май 2017г.
Есето, заедно с формуляра за участие, може да се представи на място, в офиса на Областен информационен център – Кюстендил, сградата на читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил, да се изпрати по пощата на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18, Областен информационен център – Кюстендил или на имейл: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ

Тричленна комисия ще оцени получените есета, като анонимността на авторите по време на оценката ще бъде запазена.
Критериите за оценка са:
-    придържане към темата на конкурса;
-    оригиналност на идеята;
-    ясна структура и аргументация.
Комисията ще отличи две есета – едно на първо и едно на второ място. Победителите ще бъдат обявени на 19 май 2017 г. по време на информационна среща, която ще се проведе в офиса на ОИЦ – Кюстендил. Информация за победителите ще бъде публикувана на фейсбук страницата на ОИЦ – Кюстендил и на Единния информационен портал за структурните фондове – www.eufunds.bg.
За победителя на първо място е предвиден таблет, а за определения на второ място – електронна книга. За всички участници са предвидени поощрителни награди.

Допълнителна информация за условията за участие може да получите на: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , 0876 172 766, 0876 172 788, 078 52 02 12.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В ЕС: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”


 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил