Начало arrow Администрация arrow Телефонен указател

телефонна централа: 078 / 551 166
факс: 078 / 551 004
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 

длъжност

телефон

етаж

стая №

вътр.

пряк

Кмет
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

244

551 005

ІІ

  35

Зам.кмет "Икономика и финанси"
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
267

551 008

ІІ

53
Зам.кмет "Инвестиционна политика"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

203

 

ІІ

  38

Зам.кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
235   ІІ 41
Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
    ІІ 45

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите   Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник на отдел

260

 

I

4

Гл.експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

247

 

I

13

Гл.спец. "Пълномощник кв. "Изток"

247

 

І

13

Техн.сътрудници "Деловодител"

253

 

І

 

Гл.експерт "Информационно обслужване"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

251

 

I

2

Гл.експ. "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС"
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
252   I 6
Главен специалист "Личен състав" 232   ІI 42
Главен спец. "Временна тр.заетост" 232   ІI 42
Старши спец. "Охрана на труда и  организатор" 232   ІI 42
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Директор на дирекция и гл. счетоводител

246

551 012

ІI

33

Главен експерт "Бюджет и финанси"

227

 

І

8

Старши счетоводители

214

 

І

7

Технически сътрудник "Касиер"

249

 

І

каса 1

Технически сътрудник "Касиер"

255

 

І

каса 2

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕСГРАОН"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

250

550 135

І

27

Ст.специалист "Администрат.обслужване"

250

550 135

І

27

Ст.специалисти "Гр.регистрация ЕСГРАОН"

250

550 135

І

28

Ст.специалисти "Гражданско състояние"

250

550 135

І

28

ДИРЕКЦИЯ"ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
       
Директор и гл.юрисконсулт

206

 

ІІ

32

Старши юрисконсулти

202

 

ІІ

40

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Нач. отдел "Обществени поръчки"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
234   І 22
Гл.експерт "Обществени поръчки"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

234

 

І

22

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

240

 

ІI

32

Гл.специалист "Протокол"

240

 

ІІ

32

Гл.специалист "Връзки с обществеността" 

240

 

ІІ

32


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник на звено за вътрешен одит
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 265

 

ІІ

51

Старши вътрешни одитори

 

 

 

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
пряк тел. 078/ 55 20 42 старши дан. инсп.
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

101

551 024

 

 

Ст.експерт "Информац.обсл."

103

551 021

 

 

Старши "Данъчни инспектори"

  108 / 109

 55 20 42

 

 

Младши "Данъчен инспектор"

106

 

 

 

Старши специалист "Местни приходи"

107

551 021

 

 

Старши счетоводители

102

551 021

 

 

Технически сътрудници "Касиер-приходи"

104

551 021

 

 

Технически сътрудник

107

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text3234 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Директор на дирекция

210

 

II

46

Гл.експ."Общ.дружества и предприятия" 211   I 24
Ст.експ. "Отдаване под наем на общинската собственост" 229   I 17
Ст.спец. "Отчуждаване и продажби" 211   I 24
Ст.експерт "Разпореждане с общинска собственост" 211   I 24
Технически сътрудник "Актуване на общ.собственост и поддържане на архива" 211   I 24
Ст.специалист "Гори"  225    II  47
Гл.експерт "Лесничей" 225   II  47
Ст. специалист "Горски надзирател"  225     II  47
Гл. експерт "Земеделие"  225     II  47
Гл.експерт "Стопански дейности"  261    I 25
Гл.специалист "Лицензиране и категоризиране" 261    I  25
Гл.експерт "Организация на транспорта"       I    12 
Гл. експерт "Безопасност на транспорта"     I 12
Гл. специалист "Организатор"  225     II   47 
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И КАДАСТЪР
Главен архитект     233     II  39
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел     204      I  20
Гл.експерт "Устройствено планиране"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
          
Ст.експерт "Кадастър и регулация"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
    238      I  21
Ст. специалист "Кадастър и регулация"     217      I  19
Ст.специалист "Поддържане на планове" 217   I 19
Ст.специалист "Устройствено планиране"     239      I  23
ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

 

 

 

 

Ст. експерт "Инвестиционно проектиране"     213      I   3
Гл. експерт "Екология"     204      I  15
Гл. специалист "Технически архив"     254     II  44
Ст. специалист "Инвестиционно проектиране"       II  
Ст. специалист "Техн.секретар и секретар на ОбЕСУТ"       II  
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел    259     I  16
Гл. експерт "Контрол по строителството 259   I 16
Ст. експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"    239     I  23
Ст. специалист "Контрол по строителството"    222     I  18
ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО"
Началник отдел

241

 

II

36

Ст.експерт "Архитектура и строителство"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "Електрически инсталации"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "Отопление и вентилация"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "В и К"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "Пътно строителство"

241

 

ІІ

36

Гл.специалист "Строителство"

241

 

ІІ

36

ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел 230     II  50
Гл.експерт "Подготовка и управление на проекти"    221     II  50
Гл.експерт "Подготовка на проекти"    211     II  50
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Директор на дирекция

 

 550 026

 

 

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

 

550 035

 

 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел   550 026    
Ст. специалист "Организатор ИО"   550 027    
Ст.експерт "Младежки дейности"     258    I   22
Гл.експерт "Образование"    550 028    
ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" 
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Директор на дирекция 248   II 48
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Начаник отдел        
Ст. експерт "Социални дейности и програми"        
Ст.експерт "Социални дейности" 237   II 49
ОТДЕЛ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел 237   II  49 
Ст.експерт "Здравеопазване"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
258   I 13
Ст.експерт "Жилищна политика" 237   II 48
Гл.спец. "Общ.жилищен фонд" 237   II 48

 

 

© 2016 Община Кюстендил