Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна Държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (чл.52, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с чл.50, ал.7, т.2)
download_trans.gif Сваляне

Ако даунлоуда не започне автоматично до няколко секунди, моля използвайте връзката за сваляне

Описание:

Дата:
15 Mar 2011
Размер:
66.50 Kb
Тип:
doc

© 2022 Oбщина Kюстендил