Oбщина Kюстендил :: Файлов център

Декларации

file_icons/word.gifДекларация за идентичност на лице с различни имена

Изпратено на:
10 Mar 2008
Размер:
29.50 Kb

file_icons/word.gifДекларация за удостоверение за родствени връзки

Изпратено на:
10 Mar 2008
Размер:
41.50 Kb

file_icons/word.gifДекларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

Изпратено на:
28 Mar 2017
Размер:
35.00 Kb

file_icons/word.gifДекларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Изпратено на:
29 Apr 2010
Размер:
352.00 Kb

© 2022 Oбщина Kюстендил