Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
download_trans.gif Сваляне

Дата:
14 Feb 2018
Размер:
302.55 Kb
Тип:
pdf

© 2021 Oбщина Kюстендил