Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кюстендил
download_trans.gif Сваляне

Дата:
17 Nov 2017
Размер:
396.50 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил