Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване и график за събеседването от обявения подбор на социален работник в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”
download_trans.gif Сваляне

Дата:
17 Oct 2017
Размер:
517.12 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил