Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
29 Aug 2017
Размер:
198.25 Kb
Тип:
pdf

© 2020 Oбщина Kюстендил