Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
25 Aug 2017
Размер:
241.14 Kb
Тип:
pdf

© 2022 Oбщина Kюстендил