Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
29 May 2017
Размер:
219.37 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил