Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално позване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни
download_trans.gif Сваляне

Дата:
19 Apr 2018
Размер:
284.75 Kb
Тип:
pdf

© 2020 Oбщина Kюстендил