Проект на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застояване и мотивите към нея
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
24 Mar 2017
Размер:
506.99 Kb
Тип:
pdf

© 2020 Oбщина Kюстендил