Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно празника на град Кюстендил "Кюстендилска пролет" на 21.03.2017г., който е обявен за неприсъствен и празничен ден за работещите в общинската администрация, детските заведения, общинските предприятия и звената на
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
15 Mar 2017
Размер:
546.64 Kb
Тип:
pdf

© 2021 Oбщина Kюстендил