Обявление за инвестиционно предложение за играждане на "Изграждане на собствени водоизточници в землищата на с. Полска Скакавица и с. Соволяно
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
03 Feb 2017
Размер:
3,947.52 Kb
Тип:
pdf

© 2022 Oбщина Kюстендил