инвестиционно предложение за изграждане на: "Тръбен кладенец за поливни нужди и Напоителна система за капково напояване на овощни насаждения от сливи" в ПИ N:005081, землище с. Търсино, с ЕКАТТЕ 73750, Община Кюстендил.
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
27 Dec 2016
Размер:
610.40 Kb
Тип:
pdf

© 2020 Oбщина Kюстендил