инвестиционно предложение за изграждане на: "Тръбен кладенец за поливни нужди в ПИ N:007057 и Напоителна система за капково напояване на овощни насаждения от сливи" в ПИ N:007057 И ПИ N:006048 землище с. Търсино, с ЕКАТТЕ 73750, Община Кюстендил
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
27 Dec 2016
Размер:
664.99 Kb
Тип:
pdf

© 2022 Oбщина Kюстендил