Проект на „Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Кюстендил” и мотиви към него
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
07 Oct 2016
Размер:
155.59 Kb
Тип:
pdf

© 2022 Oбщина Kюстендил