СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година, утвърден със Заповед № РД09-143/19.02.2016 г. и изменен и допълнен със Заповед № РД09-444/13.04.2016 г. на министъра на об
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
14 Jul 2016
Размер:
249.92 Kb
Тип:
pdf

© 2022 Oбщина Kюстендил