Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно работното време на служителите в Дирекция "Устройство на територията, проектиранее, строителен контрол и кадастър"
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
30 Jul 2015
Размер:
406.10 Kb
Тип:
pdf

© 2021 Oбщина Kюстендил