ОТЧЕТ За дейността на Общински съвет – Кюстендил, мандат 2011-2015 г. и неговите постоянни комисии за периода от 1 август 2014 г. до 30 януари 2015 г.
download_trans.gif Сваляне

Дата:
10 Feb 2015
Размер:
153.06 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил