Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите в Общинска администрация гр. Кюстендил
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
14 Mar 2017
Размер:
74.50 Kb
Тип:
xls

© 2020 Oбщина Kюстендил