Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил
download_trans.gif Сваляне

Дата:
02 Jan 2018
Размер:
332.12 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил