Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
29 Nov 2013
Размер:
540.32 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил