Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Кюстендил
download_trans.gif Сваляне

Дата:
18 Sep 2013
Размер:
195.33 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил