Решение № СО-34-ПР/2008 за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие върху защитена зона
download_trans.gif Сваляне

Дата:
08 Apr 2008
Размер:
545.79 Kb
Тип:
pdf

© 2023 Oбщина Kюстендил