Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция по околна среда и води - Перник - Решение N:ПЕ-39-ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
download_trans.gif Сваляне

Описание:

Дата:
28 Aug 2012
Размер:
2,357.33 Kb
Тип:
pdf

© 2022 Oбщина Kюстендил