Последни новини

23.01.2018

     Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” .
     Във връзка с големият интерес към предоставяната социална услуга, на 01.12.2017 год., е изготвено и подписано искане за удължаване на проекта от страна на Община Кюстендил. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта се увеличава до 31.12.2019 год.
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 689 656,00 лв.

Продължава...
 
22.01.2018

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 22.01.2018 г., може да видите тук.

 
22.01.2018

ОБЯВА
За обществеността

От Петър Паунов – Кмет на Община Кюстендил
гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1
Пълен пощенски адрес – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1
Телефон, факс и електронна поща (е-mail):087/ 55 11 66
факс: 078/55 10 04
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител - Петър Паунов – Кмет на Община Кюстендил
Лице за контакти: Ирина Велкова – гл. експ. „Екология“
има следното инвестиционно предложение:
„Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2022 година“

Продължава...
 
19.01.2018

Информация по приложение N2 за обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО" с. Радловци, може да видите тук.

 
19.01.2018

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22-26 януари 2018 г

 
18.01.2018

Съобщение на основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ:
НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. КОСТАДИН ПОПАНДОВ №4
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
17.01.2018

СПРАВКА
ЗА

постъпили предложения по Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил


Проектът на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил , заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения становища и възражения на 15.12.2017 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по горецитирания Проект на наредба за изменение и допълнение.

 
17.01.2018

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) и план за регулация (ПУП - ПР) за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 57 - 64 от 654

© 2022 Oбщина Kюстендил