Минерална вода
28.10.2009

Актуална балнеологична оценка за минерална вода от находище "Кюстендил", може да видите тук.

Регистър на разрешителните за водовземане от минерални води от находище "Кюстендил",
може да видите тук.

Регистър на съораженията от находище на минерална вода "Кюстендил", община Кюстендил, област Кюстендил, може да видите тук.

Декларация по чл.194б от закона за водите, може да видите тук.

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна Държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (чл.52, ал.1, т.3, буква „а” във връзка с чл.50, ал.7, т.2), може да видите тук.

Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни и минерални води, може да видите тук.

Минерална вода

     Основният фактор за раждането на поселищен живот на територията на града и гаранцията за неговия просперитет и бъдеще са лековитите минерални извори и лечебната кал от находището при село Байкал.
     Както е посочено в документ на Министерството на здравеопазването от 8 март 1994 г., който определя града като спа курорт с национално значение,  местната минерална вода е с дебит на водата – 33 л./сек., тя е хидротермална с температура +73º С, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, сулфидна, флуорна, силициева, съдържа сероводород и други серни съединения и е с висока алкална реакция - pH 9.15. Благодарение на своите качества тя е изключително ефективна за лечение на мъжки и женски стерилитет, заболявания на опорно-двигателния апарат, травматично-ортопедични и невралгични заболявания.
     Курортът Кюстендил предлага вани и басейни с различна температура на минералната вода – от 36 до 41⁰ С. Чрез своята температура водата предлага на организма големи количества топлина, когато температурата й е по-висока от телестната. Температурата на водата предизвиква промени в дейността на сърдечно-съдовата система и дишането.
     Минералната вода е с доказани лечебни свойства за лечение на гинекологични заболявания, мъжки и женски стерилитет; заболявания на  опорно-двигателния апарат от възпалително, дегенеративно и травмено естество; заболявания на централната и периферна нервна система; кожни заболявания (псориазис, екземи), състояния след термична травма; заболявания на мъжката полова система; професионални заболявания – силикозозастрашени, силикоза 0-I, хронични отравяния със соли на тежки метали, вибрационна болест; заболявания на дихателните пътища. 
     Кюстендилската минерална вода е с трайно съхранени физико-химически качества.
 
Химичен състав на водата

 
Йони
Мг./литър
Милимоли
Мг/екв
Екв%
Аниони
Флуор
8.45
0.4
0.4
4.76
Хлор
33.45
0.9
 
 
Сулфат
147.56
1.5966
3.1319
37.94
Карбонат
19.52
0.3260
0.6521
7.75
Хидрокарбонат
163.91
2.8586
2.8486
33.86
Хидросиликат
1.59
0.0206
0.0206
0.24
Хидросулфат
10.69
0.2597
0.2597
3.09
Тиосулфат
6.98
0.1246
0.1246
1.48
Катиони
Амоний
следи
 
 
 
Натрий и калий
186.96
8.2642
0.0849
1.01
Калций
3.20
0.0424
 
 
Магнезий
следи
 
0.0627
0.75
Желязо
0.73
0.0313
 
 
Алуминий
Следи
 
 
 
Метасилициева киселина
134.41
1.0018
 
 
Метаборна киселина
2.00
0.0532
 
 
Метаарсениева киселина
677.94
15.8829
 
 

     Механично действие на минералната вода. Кюстендилската минерална вода дължи своето лечебно действие главно на минералния си състав, и то почти изключително на сярата. Медицинската наука е установила, че сярата в различните си химични разновидности има огромно значение за човешкия организъм и особено за нормалното състояние и функциониране на ставния апарат, за разтежа на клетките и за нормалната дейност на жлезите с вътрешна секреция. Запазването на тъканите свежи, гъвкави и еластични до голяма степен зависи от количеството сяра, която те съдържат. Установено е, че в тъканите на ревматично болните съществува в една или друга степен значителен недостиг на сяра. Този свой “глад” болните тъкани добре засищат чрез сярата на кюстендилската минерална вода. Тази сяра под формата на свободен или полусвързан сероводород по време на баните преминава през кожата и чрез белите дробове в кръвообръщението и стига до местата, където е необходима.
     Парадоксално при ревматично болните е положението, че въпреки серния дефицит в техните тъкани съществува увеличено отделяне на тъканната сяра и изхвърлянето й от организма чрез урината. Това необяснимо прахосничество на сяра довежда до сериозни разстройства в съединителната тъкан, при което се появяват редица неприятни ставни прояви – ставите губят своята гъвкавост и подвижност и се появяват ревматичните болки. Многогодишните наблюдения показват, че балнеолечението в Кюстендил изменя това парадоксално явление и постепенно привиква организма да започне наново “да цени” тъканната си сяра, спира нейното изхвърляне и довежда до подобрение на серния баланс при болния. Като резултат ставните болки намаляват до пълно изчезване, подобрява се гъвкавостта на ставния апарат и се повишава тонуса на целия организъм.
     Освен това кюстендилската минерална вода стимулира кръвообращението и жлезите с вътрешна секреция, което довежда до подобряване на всички обменни процеси в организма. С това й действие се обясняват благоприятните резултати, които се получават при балнеолечението на редица хронични възпалителни процеси, като заболявания на периферната нервна система, гинекологични заболявания, пречещи за забременяване, хронични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и др.
     Питейно лечение. Някои хронични заболявания на стомаха и на дебелото черво могат да бъдат лекувани успешно чрез пиене на минералната вода или пък комбинирано – чрез пиене и чрез бани. При токсични интоксикации с тежки метали (олово, живак, бисмут и др.) сярата от минералната вода, проникнала в организма, има свойството да се свързва с тези отрови, да ги обезврежда и да ги отстранява от организма. 
     Инхалационно приложение:
     Белодробни заболявания
     - трахеити
     - трахеобронхит
     - бронхиална астма
     - бронхоектазия
     Показания за лечение:
     - Гинекологични заболявания: хронични възпалителни процеси на генителиите, яйчна недостатъчност, различни  видове стерилитет;
     - Заболявания на мъжките генитали: хроничен простатит, весиколити, епидимити, патоспермия, мъжки стерилитет;
     - Заболявания на опорно-двигателния апарат: хронични артроревматични заболявания (артрити, артрози, полиартрити, спондилартрити), дегенеративни заболявания на костите;
     - Травмато-ортопедични заболявания: травматични заболявания на костите, ставите, мускулите, сухожилията, следтравматични състояния – дисторции, луксации, фрактури, след оперативни състояния и др.
     - Невралгични заболявания: невралгия, неврити, радикулити, плексити, дископатии, дискова херния, последствия от наранявания и травми на периферната нервна система, следоперативни състояния;
     Основни методи на лечение:
     - балнео и калолечение
     - термолечение
     - пълна гама апаратна физиотерапия
     - кинезетерапия – специална методика, лечебен масаж
     - фитнес и сауна
     Противопоказания за лечение:
     Инфекциозно болни
     1. Злокачествени новообразувания
     2. Болни от туберкулоза и венерически заболявания 
     3. Болни със сърдечна декомпенсация
     4. Припадъчни състояния
     Не се препоръчва ползването на минерални басейни при преумора, след употреба на алкохол.
     Ползването на сауни не се препоръчва при състояния на хипотония и  хипертония.
     Наред с лечението с минерална вода в курорта Кюстендил се  провежда и калолечение. Лечебният торф е вторият по възможности и важност курортен фактор в Кюстендил. Торфонаходището при с. Байкал, отстоящо на 20 км от град Кюстендил е определено с Разпореждане № 220 на МС от 1971 г. като находище на лечебна кал. То има значителни запаси, утвърдени от ДКЗ през 1965 г. С  решение № 127 от 24.06.1960 г. на МС, находището се запазва само за медицински цели, т.е. торфолечение. То е дъното на някогашно блато. В резултат на това стотици години са се утаявали минерални вещества и разпадни продукти от животински и растителен произход, които определят богатото съдържание на торфа.
     Торфът е тъмнокафяв – до черен  с растителни примеси. Отнася се към групата на пелоидите, чието формиране е процес от геологично естество. Влагата е 85.6 %. Сухото вещество е 14.3%, а неорганичните вещества – 4.4%, /РН-6.61/.  От органичните вещества по-важни са: битуми – 7%; хуминови киселини – 21%; пектини – 8,01%; органичен азот – 2.92%; хемицелулоза – 22.96%; целулоза – 4.55%, летливи мастни киселини – 7.50 мг/екв.
Той се ползва смесен с минералната вода, след като е отлежал 24 часа.
     Прилага се под формата на апликация, затоплен от 37° до 44° С. Торфените апликации оказват следните основни въздействия върху човешкия организъм:
     • Термично действие, изразено в повишаване на телесната температура.
     • Химично действие чрез съдържащите се в него минерални съставки. 
        • Механично действие, което се изразява главно с предизвикване на рефлекторна хиперемия, ангиоспатичен ефект, сенсибилизиращ ефект и възвръщане на нормалната рефлекторна възбудимост. 
 

© 2021 Oбщина Kюстендил