Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Обща информация
05.10.2009

     Стартира  изпълнението на дейностите по частична подмяна  и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа в гр. Кюстендил по програма ИСПА, мярка № 2005 BG 16 Р РЕ 006 „Интегриран воден проект за водния цикъл на град Кюстендил", спечелен от Община Кюстендил  през 2006г.
     Строителните работи по подмяната на водопровода и канализацията ще започнат  през октомври. Крайната дата за приключване на строително- ремонтните работи е 31.12.2010г. като работният цикъл включва дейности по рехабилитация и разширение на водоснабдителна и канализационна мрежи на гр.Кюстендил, реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадни води както и  реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчни филтри от градска пречиствателна станция за питейни води(ГПСПВ). 
     Точният график на изкопните и строително-ремонтни дейности ще бъде оповестяван ежедневно в медиите, сайта на общината,  чрез информационни брошури и табели през периода на изпълнение на проекта.
     Поради големия мащаб на проекта и обхват на изкопните и строително-ремонтни работи е изработен график за временна организация на движението, който е съгласуван от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР и Община Кюстендил. Има възможност през периода на изпълнение да възникнат временни неизправности по отношение на електрозахранването и водоснабдяването на града. За целта на гражданите  се предоставя гореща телефонна линия за спешни сигнали и аварии и информация за етапа и  продължителността на проекта.Номерът на горещия телефон е 078/55 12 11. Гражданите могат да се информират и от сайта на Община Кюстендил, където ще се публикуват актуализираните месечни графици на строително ремонтните работи и временната организация на движение.
     Община Кюстендил се извинява за евентуалните неудобства, които ще възникнат за гражданите и ще работи за намаляване затрудненията и улесняване протичането на нормален ритъм на живот за населението. Подмяната на водопроводната и канализационната мрежа е належащ проблем, тъй като те не отговарят на изискванията и нуждите на града. С осъществяването на проекта ще се осигури снабдяването на населението със задоволителна по качество и количество питейна вода, ще се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа, ще  се увеличи дела на домакинствата, свързаните към водопреносната мрежа чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи, ще се увеличи броя на домакинствата, свързани към канализационни системи,ще се намалят течовете и инфилтрацията в канализационните системи ще се извърши рехабилитация на части от съществуващата канализационна система, ще се пречисти отпадната вода в пречиствателните станции.  С изпълнението на проекта Кюстендил ще стане модерен европейски град.
 

Териториалният обхват на строително - ремонтните дейности включва:

ул. „Дондуков”, ул. „Въртешевска”, ул. „Солун”, ул. „Юри Гагарин”, ул. „Мл. Гвардия”,  ул. „Харковска”, ул. „Ген. Вл. Заимов”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Дупнишко шосе”,  ул. „Сливница”,  ул. „ Ас. Златаров”, ул. „Даскал Димитри”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Пролетарска”, ул. „Антим І”, ул. „Демокрация”,  ул. „Сливница”, ул. „ Даскал Дамаскин”, ул. „Цар Освободител”,  ул. „България”, ул. „Овощарска”, ул. „Гороцветна”, ул. „Л. Янков”, ул. „Ст. Планина”, ул. „Г. Бенковски”, ул.”П. Ников”, ул. „Велбъжд”, ул. „Свети Мина”, ул. „Карпош”, ул. „Морава”, ул. „Ал. Димитров”, ул. „Добрич”, ул. „Цар Симеон”, бул. „България”,  ул. „Калосия”, ул. „Пролет”, ул. „Тодор Пеев”,  ул. „Шейново”, ул. „Цар Самуил”, ул. „Тодор Каблешков”,  ул. „Черешово топче”, ул. „Юстиниян”, ул. „Орлица”, ул. „Раковска”, ул. „С.Врачански”, ул. „Бузлуджа”,  ул. „Хан Крум”, ул. „Марица”, ул. „Петър Берон”,  ул. „П. Евтимий”, ул. „Арда”, ул. „Оборище”, ул. „Ат. Узунов”, ул. „София”, ул. „Козлодуй”,  ул. „Ст. Караджа”, ул. „Стрелча”, ул. „19-ти февруари”, ул. „Камчия”, ул. „Ямбол”, ул. „6-ти септември”, ул. „Пауталия”, ул. „Витошка”, ул. „Трън”, ул. „Пловдив ул. „Габрово”, ул. „Тр. Китанчев”,  ул. „Порой”, ул. „Чайка”, ул. „Колуша” ул. „Ален мак”, ул. „Н.Вапцаров”, ул. „Плиска”, ул. „ Е. Каранов”, ул. „Г. Скобелев”, ул. „Преслав”, ул. „Дрин”, ул. „Траянова”, ул. „Скринянски път”, ул. „Идустриална” от Пречиствателна станция с. Жиленци до Околовръстен път

Презентация на фирмите изпълнители на дейностите по подмяна на водопреносната и канализационна мрежа в гр. Кюстендил по проект по Програма ИСПА

Улици, попадащи в обхвата на проект по програма ИСПА, мярка № 2005 BG 16 Р РЕ 006 „Интегриран воден проект за водния цикъл на град Кюстендил"

 

© 2020 Oбщина Kюстендил