Начало arrow Общински съвет
Общински съвет
     През м. март 1878 г. след проведени избори Григор Караманов става първият председател на градския управителен съвет в Кюстендил с членове Димитър Георгиев, Димитър Топузов и Беян ефенди.
      През последните 128 години 53 – ма са кметовете и председателите на: градската управа (1878 – 1944 г.); градско общинско управление (1944 – 1949 г.); градски общински народен съвет на депутатите на трудещите се (1949 – 1959 г.); градски народен съвет (1959 – 1978 г.); градски общински народен съвет на селищна система (1979 – 1987 г.); общински народен съвет (1987 – 1991 г.); Община и Общински съвет – Кюстендил (от 1991 г.)
      Организацията и дейността на Общинския съвет днес се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство.
      Общински съвет – Кюстендил (мандат 2003 – 2007 г.), е конституиран след избори за местни органи на управление през м. октомври 2003 г. Той се състои от 37 общински съветници (от които 9 жени).
      В него са обособени 5 съветнически групи: Коалиция за България, НДСВ, Коалиция „Възраждане на Кюстендил”, СДС и „Демократи за силна България и демократическа партия”.
      Избрани са и са действали 8 постоянни комисии.
      Общински съвет – Кюстендил (мандат 2007 – 2011 г.), е конституиран след избори за местни органи на управление през м. октомври 2007 г. Той се състои от 33 общински съветници (от които 7 жени).
      В него са обособени 7 съветнически групи: ПП „Българска социалистическа партия”, Коалиция „Кюстендил”, Коалиция „Обединени за община Кюстендил”, ПП „ГЕРБ”, Коалиция „За моя град”, ПП „Атака” и  Коалиция „Инициатива за Кюстендил – Осогово”.
      Избрани са и са действали 6 постоянни комисии.
     Общински съвет – Кюстендил (мандат 2011 – 2015 г.), е конституиран след избори за местни органи на управление през м. октомври 2011 г до м. май 2012 г. Той се състои от 37 общински съветници (от които 10 жени).
      В него са обособени 6 съветнически групи: ПП „Българска социалистическа партия”, Коалиция „Кюстендил”, ПП„ГЕРБ”, партия „Лидер”, ПП „Ред, законност и справедливост” и  Коалиция „Инициатива за Кюстендил – Осогово”.
Избрани са  и са действали 9 постоянни комисии.
      От м. май 2012 г. Той се състои от 37 общински съветници (от които 12 жени).
      В него са обособени 8 съветнически групи: Коалиция „Кюстендил”, ПП „Земеделски народен съюз”, ПП „Българска социалистическа партия”, ПП „ГЕРБ”, партия „Лидер”, ПП „Демократи за силна България”,  ПП „Ред, законност и справедливост” и  Коалиция „Инициатива за Кюстендил – Осогово”.
      Избрани са  и действат 9 постоянни комисии.
 

© 2023 Oбщина Kюстендил