Начало
23.01.2018

     Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” .
     Във връзка с големият интерес към предоставяната социална услуга, на 01.12.2017 год., е изготвено и подписано искане за удължаване на проекта от страна на Община Кюстендил. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта се увеличава до 31.12.2019 год.
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 689 656,00 лв.

     Безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, десерт и хляб, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Храната се приготвя от Комплекс за социални услуги – Кюстендил и се предоставя на потребителите в Общинска социална трапезария.
     Лицата, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” в община Кюстендил се подбират по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил.
Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";
3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 4. скитащи и бездомни деца и лица.
     Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Кюстендил развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил