Начало
17.01.2018

СПРАВКА
ЗА

постъпили предложения по Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил


Проектът на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил , заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения становища и възражения на 15.12.2017 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по горецитирания Проект на наредба за изменение и допълнение.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил