Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги свързани с транспорта
Административни услуги свързани с транспорта

 

Издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери

Необходими документи:

- Заявление - образец - може да изтеглите тук

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз

- Заверено фотокопие от лиценза за извършване на таксиметрова дейност от фирмата.
- Заверено фотокопие на списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – с подпис и печат на фирмата.
- Заверени копия от превозвача на:
- Контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;
- Карта от допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил
- Копия от удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил";
- Психологическа годност на водачите;
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по Закона за местни данъци и такси;
- Копие на квитанция за платен данък върху превозните средства за 2014 г.;
- Удостоверение за наличие и липса на задължения към държавата;

Такса: 40,00 лв.
Срокове:
-
за изпълнение: 14 дни
- на действие: 1 година

 

 

Издаване на пропуски за движение при зареждане на търговски и друти обекти

 Необходими документи:
- Заявление-образец - може да изтеглите от тук

Заявление за издаване на пропуск за движение до обекти в ЦГЧ


Такса:

за леки автомобили

за товарни автомобили

 

10,00 лв.

15,00 лв.

дневен
25,00 лв. 40,00 лв. месечен

Срок: 14 дни
Издаване на пропуски за строителна механизация

Необходими документи:

- Заявление-образец - може да изтеглите от тук

Заявление за издаване на пропуск за движение до обекти в ЦГЧ
 

Такса:

За ЦГЗ

пропуск за ППС до 4 тона

пропуск за ППС над 4 тона

 

20,00 лв.

35,00 лв.

дневен

І Зона

 

пропуск за ППС до 4 тона

пропуск за ППС до 4 тона

 

15,00 лв.

30,00 лв.

дневен 

Издаване на пропуски по чл.31, т.3 от Наредбата за организацията и безопастността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил

Необходими документи:
- Заявление-образец - може да изтеглите от тук

Заявление по чл.31,т.3 от НБД
 
- Копие  на лична карта
- Копие на регистрационен талон на МПС

Срок: 14 дни
 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на транспортни разходи по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
- Заявление-образец - може да изтеглите от тук
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на транспортни разходи
 

 

 

 

© 2022 Oбщина Kюстендил