Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Общински съвет arrow Нормативна уредба arrow Обнароднане на съдебни решения 2017г.
Обнародване на съдебни решения 2017г.
01.09.2017
     Решение № 139/04.08.2017 г. по Адм. дело № 135/2017 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 24.08.2017 г., с което отменя изцяло разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 29, ал. 1 и ал. 2, чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т.4 б. „а” и б. „б”, т. 5 б. „а”, „б”, „в” и „г” и ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Обшина Кюстендил, приета с Решение № 721/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил, като незаконосъобразни.
Решение № 139/04.08.2017 г. по Адм. дело № 135/2017
 

© 2020 Oбщина Kюстендил