Начало arrow Асистирана репродукция
Асистирана репродукция
30.08.2017
В Община Кюстендил се набират документи за подпомагане на семейства и лица с репродуктивни проблеми със средства в размер до 3 000 лв.
Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.
 
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са пълнолетни лица (за жени не навършили 51 години), притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
2. Да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата;
3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението;
4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер;
5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация;
6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF, ICSI или вътрематочна инсеминация;
7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование.
 
Кандидатите подават  заявление с приложения и декларации по образец в Деловодството на Община Кюстендил. 

Срокът за подаване на заявления за разглеждане за 2018 година е до 30 април 2018 г.

За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Социални дейности“, Общинска поликлиника, ул. „Яворов” №6,  етаж 2, каб. 224,  тел. 078/55-11-31.

Правилникът и формулярите за кандидатстване може да изтеглите от тук
 

© 2023 Oбщина Kюстендил