Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Инвестиционна програма arrow Работна група за избор на обекти в Инвестиционната програма
Работна група за избор на обекти в Инвестиционната програма
13.07.2015
Работна група за избор на обекти в Инвестиционната програма за избор и приоритизиране на основни и резервни обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Кюстендил за кандидатстване по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).


Документи във връзка с работата на работната група:
Заповед за сформиране на работна група

Вътрешни правила за организация и работа на Работната група

Писмо относно среща за сформиране на Работна група

Протокол от Обществено обсъждане и Присъствен списък

Протокол № 1 и Присъствен списък

Протокол № 2 и Присъствен списък

Доклад на работна група
 

© 2021 Oбщина Kюстендил