Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Инвестиционен проект 3 /Градска среда/
Инвестиционен проект 3
16.05.2017
     На 27.07.2017 г. се "Първа копка" за стартирането на СМР на обект "Изграждане и възстановяване на зона за отдих Парк Галерията", съгласно Договор №BG16RFOP001-1.030-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“  за проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“.
Галерия


    На 20.07.2017 г. се "Първа копка" за стартирането на СМР на обект "Изграждане на улица и благоустрояване на УПИ VIII, кв. 270 Кюстендил", съгласно Договор №BG16RFOP001-1.030-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“  за проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“.
кв.270
кв.270-1
 

© 2023 Oбщина Kюстендил