Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги по земеделие, гори и стопанските дейности
Административни услуги по земеделие, гори и стопанските дейности
  • Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време
 
Необходими документи 
- Заявление по образец - 
Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време  • Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време за нов обект
 
Необходими документи 
- Заявление по образец -
Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време за нов обект
  • Административно производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ - изземване на зем. земя от граждани, ползвана без правно основание

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса: няма
Срок: 14 дни
  
 

  • Издаване на позволително за ползване на лечебни растения по ЗЛР 

Необходими документи:
- Заявление
Такса: Съгласно тарифа за таксите
Срок: 1 ден
 

  • Предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ по Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ, приета от Общинския съвет

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

Заявление за предоставяне за ползване на земеделски земи от ОПФ

Такса: Съгласно тарифата за началните наемни цени за земеделска земя от ОПФ, определени от Общински съвет 
Срок: 14 дни
 

  • Издаване на разрешително за ползване на терен за търговия със селскостопанска непреработена продукция

Необходими документи:
- Молба свободен текст
Такси:
- І зона - 0,60 лв./кв.м. на ден и 10,00 лв./кв.м. на месец
- ІІ зона - 90% от таксата на І зона
- ІІІ зона - 80% от таксата на І зона
Забележка: За притежателите на документ за производител на селскостопанска продукция таксата се намалява с 10% за съответната зона.
Срок: 7 дни
 

  • Издаване на удостоверения за притежаване на зем.земи и гори преди образуването на ТКЗС от емлячните регистри и опис – декларациите за внесените имоти в ТКЗС.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
Такса: няма
Срок: 3 дни
 

  • Издаване на свидетелство за собственост на едър добитък.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
Такса: 5,00 лв.
Срок: 3 дни
 

  • Издаване на удостоверение за предоставено право на ползване по ПМС, визирани в пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
Такса: няма
Срок: 3 дни
 

 
 

© 2022 Oбщина Kюстендил