Регистри
31.03.2017
Публичните регистри по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията на издадените актове от административните органите към Община Кюстендил на
• актове за изработване на устройствени планове
• актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им
• издадените разрешения за строеж
• въведените в експлоатация строежи,
са достъпни на http://opendata.government.bg/organization/obshtina-kiustendil
 

© 2022 Oбщина Kюстендил