Начало arrow Устройство на територията
Устройство на територията
31.03.2017
  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА е проучвателна, проектантска и управленска дейност, която има за цел да осигури функционално-организационно единство на всички елементи и системи в жизнената среда при разумно и ефективно използване на териториалните ресурси. Предвид, че територията на Република България е национално богатство, то нейното устройство се стреми да гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
Обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България са уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който се определят ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
   В структурата на Община Кюстендил е създадена Дирекция „Устройство на териоторията, проектиране, строителен контрол и кадастър” за изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ.
   Административните услуги по устройство на територията, извършвани от общинска администрация – Кюстендил са достъпни на: http://kustendil.bg/old/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=59
 

© 2023 Oбщина Kюстендил