Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Проект "Туризъм без граници"
Проект "Туризъм без граници"
27.03.2012
Проект  № 2007CB161PO007-2009-1-24 „Туризъм без граници”,

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша
Югославска Република Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ
Бюджетна линия №: 2007CB16IPO007 - 2009 – 1

Маркетингова стратегия за развитие на туризъма (Бг) може да видите тук

Маркетингова стратегия за развитие на туризъма (Eng) може да видите тук
 

© 2023 Oбщина Kюстендил