24.10.2016
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

І.КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

1.Работник-поддръжка

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1

Кирил Йорданов Мотикаров

26

2

Виктор Стоимиров Христов

25

3

Валери Христов Чавдаров

24

4

Михаил Петров Андонов

23Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1-во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил