Начало arrow Администрация arrow Телефонен указател

телефонна централа: 078 / 551 166
факс: 078 / 551 004
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
телефон Отдел "Местни приходи" : 078 / 55 20 42
 

длъжност

телефон

етаж

стая №

вътр.

пряк

Кмет
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

244

551 005

ІІ

  35

Зам.кмет "Икономика и финанси"
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
267

551 008

ІІ

53
Зам.кмет "Инвестиционна политика"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

203

550 351

ІІ

  38

Зам.кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
235  550 052 ІІ 41
Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 102  550 131 ІІ 45

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите   Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник на отдел

260

 

I

4

Гл.експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

247

 

I

13

Гл.спец. "Пълномощник кв. "Изток"

247

 

І

13

Техн.сътрудници "Деловодител"

253

 

І

 

Гл.експерт "Информационно обслужване"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

251

 

I

2

Гл.експ. "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС"
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
252   I 6
Главен специалист "Личен състав" 232   ІI 42
Главен спец. "Временна тр.заетост" 232   ІI 42
Старши спец. "Охрана на труда и  организатор" 232   ІI 42
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Директор на дирекция и гл. счетоводител

246

551 012

ІI

33

Главен експерт "Бюджет и финанси"

227

 

І

8

Старши счетоводители

214

 

І

7

Технически сътрудник "Касиер"

249

 

І

каса 1

Технически сътрудник "Касиер"

255

 

І

каса 2

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕСГРАОН"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

250

550 135

І

27

Ст.специалист "Администрат.обслужване"

250

550 135

І

27

Ст.специалисти "Гр.регистрация ЕСГРАОН"

250

550 135

І

28

Ст.специалисти "Гражданско състояние"

250

550 135

І

28

ДИРЕКЦИЯ"ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
       
Директор и гл.юрисконсулт

206

 

ІІ

32

Старши юрисконсулти

202

 

ІІ

40

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Нач. отдел "Обществени поръчки"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
261  551 026 І 9
Гл.експерт "Обществени поръчки"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

234

 

І

10

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

240

 

ІI

34

Гл.специалист "Протокол"

244

55 11 66

ІІ

35

Гл.специалист "Връзки с обществеността" 

240

55 11 66

ІІ

35


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник на звено за вътрешен одит
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 265

 

ІІ

51

Старши вътрешни одитори

212

 

ІІ

-

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
пряк тел. 078/ 55 20 42 старши дан. инсп.
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

101

551 024

 

 

Ст.експерт "Информац.обсл."

103

551 021

 

 

Старши "Данъчни инспектори"

  108 / 109

 55 20 42

 

 

Младши "Данъчен инспектор"

106

 

 

 

Старши специалист "Местни приходи"

107

551 021

 

 

Старши счетоводители

102

551 021

 

 

Технически сътрудници "Касиер-приходи"

104

551 021

 

 

Технически сътрудник

107

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Директор на дирекция

210

 

II

46

Гл.експ."Общ.дружества и предприятия" 211   I 24
Ст.експ. "Отдаване под наем на общинската собственост" 229   I 17
Ст.спец. "Отчуждаване и продажби" 211   I 24
Ст.експерт "Разпореждане с общинска собственост" 211   I 24
Технически сътрудник "Актуване на общ.собственост и поддържане на архива" 211   I 24
Ст.специалист "Гори"  225    II  47
Гл.експерт "Лесничей" 225   II  47
Ст. специалист "Горски надзирател"  225     II  47
Гл. експерт "Земеделие"  225     II  47
Гл.експерт "Организация на транспорта" 245     I    25
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И КАДАСТЪР
Главен архитект на Община Кюстендил
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
    233     II  39
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
    204   I  20
Гл.експерт "Устройствено планиране"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
   204    I 20
Ст.експерт "Кадастър и регулация"     238    I  21
Ст. специалист "Кадастър и регулация"     217    I  19
Ст.специалист "Поддържане на планове"    217   I 19
Ст.специалист "Устройствено планиране"     239   I  23
ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

 228

 

 

 43

Ст. експерт "Инвестиционно проектиране"     228      I   43
Гл. експерт "Екология"     239      I  23
Гл. специалист "Технически архив"     254     II  44
Ст. специалист "Инвестиционно проектиране"  228     II  43
Ст. специалист "Техн.секретар и секретар на ОбЕСУТ"  228     II  43
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел    259     I  16
Гл. експерт "Контрол по строителството 259   I 16
Ст. експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"    239     I  23
Ст. специалист "Контрол по строителството"    222     I  18
     
ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО"
Началник отдел

241

 

II

36

Ст.експерт "Архитектура и строителство"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "Електрически инсталации"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "Отопление и вентилация"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "В и К"

241

 

ІІ

36

Ст.експерт по част "Пътно строителство"

241

 

ІІ

36

Гл.специалист "Строителство"

241

 

ІІ

36

ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел 230     II  50
Гл.експерт "Подготовка и управление на проекти"    221     II  50
Гл.експерт "Подготовка на проекти"    211     II  50
ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
    II 212
Началник отдел        
Гл. експерт "Маркетинг"     II 212
Ст. експерт "Туристическа дейност"     II 212
Ст. експерт "Публична информация"     II 212
Ст. експерт "Туристическа реклама"     II 212
Гл.специалист "Лицензиране и категоризиране"     II 212
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Директор на дирекция

52

 550 026

 II

208

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел

 

550 035

 

 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел        
Ст. специалист "Организатор ИО" 243    I 12
Ст.експерт "Младежки дейности"     258    I   22
Гл.експерт "Образование"        
ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" 
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Директор на дирекция 248   II 48
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Начаник отдел        
Ст. експерт "Социални дейности и програми"        
Ст.експерт "Социални дейности" 237   II 49
ОТДЕЛ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Началник отдел 237   II  49 
Ст.експерт "Здравеопазване"
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
258   I 22
Ст.експерт "Жилищна политика" 237   II 48
Гл.спец. "Общ.жилищен фонд" 237   II 48

 

 

© 2022 Oбщина Kюстендил