26.07.2016
Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Логопед" -1 бр.- в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
•    Основни задължения: Логопедът осъществява  корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите  за повишаване на възможностите им за комуникация. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения. Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение  на  успешна вербална и невербална комуникация;

Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ - Кюстендил ще минават открит и прозрачен процес на подбор.

Етапи при кандидатстване:
I. Подаване на първоначален комплект документи:
1. Мотивационно писмо, в което се описва за каква длъжност се кандидатства и защо;
2. Автобиография - европейски вариант (CV);
Всички документи за кандидатстване се подават в запечатан плик, върху който се изписват трите имена на кандидата и телефон за контакти.
Документите се подават между 08:30 и 17:00 часа от понеделник до петък в периода от 20-ти юли до 10-ти август  2016 г. включително в :
• ЦСРИ „ Синева“, гр. Кюстендил, ул. „ Спасовица "№ 1
• Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика" в Общинска Поликлиниката, 2 етаж, стая 223 и 224
• и на имейл: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

След тази дата документи не се приемат.

II. Интервю
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане не по-късно от 12-ти август 2016 г.
Интервютата ще се провеждат в периода  22 –26-ти август  2016 г. в сградата на ЦСРИ , ул. „Спасовица " № 1, град Кюстендил.
За повече информация: тел.078/976291, моб.тел.0888 797857

Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Арттерапевт" -1 бр.- по заместване, до завръщане на титуляра / титулярът е в отпуск по майчинство/ в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
Основни задължения: Арттерапевтът работи пряко с клиентите, като осъществява арттерапия по програма, създадена от него и отговаряща на индивидуалните им нужди, за да увеличат своята емоционалност, да дадат израз на своите преживявания и проблеми, да погледнат от друга гледна точка на света, който ги заобикаля. Арттерапевтът поддържа тесни връзки с всички лица, които работят с клиентите – социален работник, психолог, трудотерапевт, логопед, кинезетерапевт и участва в мултидисциплинарни екипни срещи за изготвяне на плановете за  подкрепа на клиентите.

Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ - Кюстендил ще минават открит и прозрачен процес на подбор.
Етапи при кандидатстване:
I. Подаване на първоначален комплект документи:
1. Мотивационно писмо, в което се описва за каква длъжност се кандидатства и защо;
2. Автобиография - европейски вариант (CV);

Всички документи за кандидатстване се подават в запечатан плик, върху който се изписват трите имена на кандидата и телефон за контакти.
Документите се подават между 08:30 и 17:00 часа от понеделник до петък в периода от 20-ти юли до 10-ти август  2016 г. включително в :
• ЦСРИ „ Синева“, гр. Кюстендил, ул. „ Спасовица "№ 1

• Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика" в Общинска Поликлиниката, 2 етаж, стая 223 и 224
• и на имейл: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

След тази дата документи не се приемат.
II. Интервю
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане не по-късно от 12-ти август 2016 г.
Интервютата ще се провеждат в периода  22 –26-ти август  2016 г. в сградата на ЦСРИ , ул. „Спасовица " № 1, град Кюстендил.
За повече информация: тел.078/976291, моб.тел.0888 797857
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил