Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
18.07.2016

       С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво. Акцент е поставен върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

      Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“са 35 като всички от тях са професионални.  Броят на приемните деца през месец юли е 33, настанени в 27 професионални приемни семейства. От тях на възраст от 0 до 3 години са 10 деца, от 3 до 6 години-8 деца, от 6 до 14 години-14 деца , а 1 дете е на възраст над 14 години.Настанените деца с увреждания са 6. В шест семейства се отглеждат по две деца.

      В община Кюстендил през настоящия месец  още едно професионално приемно семейство, е подало Заявление за  промяна на  доставчика на предоставяната услуга от Дирекция "Социално подпомагане" – Кюстендил към Община Кюстендил.

     На екипа на общинско ниво е възложено цялостното представяне на пакета от дейности, насочени към приемните родители, семействата на близки и роднини, както и кандидатите за приемни родители.

     Екипът по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:
- информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
- набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
- осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
- провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
- предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства и семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.
 
< Предишна   Следваща >

© 2021 Oбщина Kюстендил